Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Per-Åke Karlsson

Per-Åke Karlsson

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354771

E-post: per-ake.karlsson@hb.se

Rumsnummer: E523

Signatur: PEK

Ämnesområde: Socialt arbete.
Inriktning: Socialt arbete med inriktning mot vård och omsorg.

Avhandlingstitel

Eriksson, B. & Karlsson P-Å. (1990). Utvärderingens roll i socialt arbete. Göteborg: GU. Inst. för socialt arbete. (medförfattare Bengt Eriksson); Utgör jämte förf:s: O' möjliga utvärdering, 1985 och Utvärdera mera, 1987 diss. Göteborg: Univ., 1990

Områden

Centrumbildningar