Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Karlsson, Per-Åke

Karlsson, Per-Åke

Signatur: PEK

Ämnesområde: Socialt arbete.
Inriktning: Socialt arbete med inriktning mot vård och omsorg.

Avhandlingstitel

Eriksson, B. & Karlsson P-Å. (1990). Utvärderingens roll i socialt arbete. Göteborg: GU. Inst. för socialt arbete. (medförfattare Bengt Eriksson); Utgör jämte förf:s: O' möjliga utvärdering, 1985 och Utvärdera mera, 1987 diss. Göteborg: Univ., 1990

Områden