Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Wivica Kauppi

Wivica Kauppi

Doktorand

Universitetsadjunkt

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354720

E-post: wivica.kauppi@hb.se

Rumsnummer: E530

Signatur: wika

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på prehospital akutsjukvård.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2014, främst inom specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård, men även inom sjuksköterskeutbildningen på grundnivå. Innan dess har jag, sedan slutet av 1990-talet, arbetat som specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Jag skriver en avhandling om patienter vilka söker ambulanssjukvård på grund av andnöd. Det saknas kunskap om hur patienter med andnöd erfar sin situation prehospitalt. Dessutom är det sparsamt utforskat kring hur patienter som erfar andnöd blir bedömda och vårdade av ambulanspersonal. Det finns således kunskapsluckor beträffande patienters upplevelser, samt ambulanssjukvården och bedömningens betydelse i den akuta situationen, under fortsatt vård, samt i samband med slutdiagnos och långtidsuppföljning avseende hälsa och välbefinnande hos patienten.

I projektet som har titeln ”Prehospital bedömning och vårdande av patienter som upplever andnöd” pågår för närvarande studier där data samlas in från patienter som söker ambulanssjukvård på grund av andnöd. Uppgifter inhämtas och behandlas inom Södra Älvsborgs Sjukhus samt Sahlgrenska Universitetssjukhus. Om du har några frågor kring studierna kan du kontakta mig för vidare information.

Områden

Centrumbildningar