Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Rikard König

Rikard König

Universitetslektor

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-4355945

E-post: rikard.konig@hb.se

Rumsnummer: L438

Signatur: RIK

Övergripande handlar min forskning om att hitta de historier och samband som gömmer sig i stora datamängder. Forskningsområdet är maskininlärning med inriktning mot dataanalys och mer specifikt prediktiv analys. Konkret arbetar jag med att skapa bättre verktyg och algoritmer för dataanalys. Algoritmerna lär sig från exempel och är därmed väldigt generella och kan appliceras i vitt skilda sammanhang. Detta syns tydligt i variationen på de forskningsprojekt jag medverkat/medverkar i, då de bl.a. inkluderar att skapa bättre kampanjprognoser, förklara bränsleförbrukning i lastbilar, samt att analysera golfsvingar baserat på radar data.

Publikationer

Alla publikationer

Licentiat avhandling

Predictive Techniques and Methods for Decision Support in Situations with Poor Data Quality

Avhandlingstitel

Enhancing genetic programming for predictive modeling

Områden

Huvudhandledare

  • Prof. Lars Niklasson, Högskolan i Skövde

Bihandledare