Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Agneta Kullén Engström

Agneta Kullén Engström

Senior universitetslektor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354703

E-post: agneta.kullen_engstrom@hb.se

Rumsnummer: D706

Signatur: AGKU

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011. Jag är utbildad sjuksköterska och innan jag började på högskolan arbetade jag som kvalitetskoordinator och utbildningsansvarig på Skaraborgs sjukhus.

För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt med utgångs punkt i chefers arbete med kvalitets- och processutveckling, stärka brukarmedverkan och brukarsäkerhet inom äldreomsorgen. 

Avhandlingstitel

Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården Nyckelaktörers och medarbetares upplevelser.

Områden

Handleder doktorander