Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Agneta Kullén Engström

Agneta Kullén Engström

Universitetslektor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354703

E-post: agneta.kullen_engstrom@hb.se

Rumsnummer: D706

Signatur: AGKU

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011. Jag är utbildad sjuksköterska och innan jag började på högskolan arbetade jag som kvalitetskoordinator och utbildningsansvarig på Skaraborgs sjukhus.

För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt med utgångs punkt i chefers arbete med kvalitets- och processutveckling, stärka brukarmedverkan och brukarsäkerhet inom äldreomsorgen. 

Avhandlingstitel

Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården Nyckelaktörers och medarbetares upplevelser.

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander