Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Hanna Landin

Hanna Landin

Universitetslektor

Sektionen för design

Telefonnummer: 033-4354552

Mobilnummer: 0702-314442

E-post: hanna.landin@hb.se

Rumsnummer: U330

Signatur: HLA

Fascinerad av hur det sätt vi möjliggörs (genom design) att interagera med saker och ting påverkar hur vi relaterar till dessa saker och ting, till oss själva och till andra. Grundforskning som undersöker strukturerade sätt, i termer av designmetoder, att hantera så pass öppna och ofta oavgjorda frågor tidigt i en designprocess. Detta med syftet att hitta sätt för designer och designstudenter att utveckla sin sensibilitet för denna typ av estetik och undersöka nyanserna i de interaktionsmöjligheter som kan byggas in i system och objekt. 

Avhandlingstitel

Anxiety and trust and other expressions of interaction. Department of Computer Science and Engineering, June 2009, Chalmers University of Technology.

Områden

Uppdrag

Ordförande i nämnden för konstnärlig forskning och utbildning vid Högskolan i Borås