Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Lill Langelotz

Lill Langelotz

Universitetslektor

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-4354470

Mobilnummer: 0739-257959

E-post: lill.langelotz@hb.se

Rumsnummer: B605

Signatur: lil

Jag arbetar som universitetslektor i pedagogiskt arbete vid sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF). 2014 disputerade jag vid Göteborgs universitet (GU) med avhandlingsarbetet "Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik". I samband med mitt avhandlingsarbete var jag sekreterare i Aktionsforskningskollegiet på GU (2010-2014). Under de här åren undervisade och handledde jag också i det nordiska mastersprogrammet i aktionsforskning.

I mitt arbete på Högskolan i Borås har jag främst undervisat i högskolepedagogik. Jag har bland annat varit kursansvarig för den behörighetsgivande kursen Högskolepedagogisk grundutbildning och kurser som Polislärarutbildning och Att handleda doktorander. Sedan 2015 är jag sektionschef på PUF vilket innebär att jag har ett övergripande ansvar för utvecklingen av det högskolepedagogiska utbudet vid högskolan samt för mastersprogrammet i pedagogiskt arbete.

Jag har två huvudsakliga forskningsintressen:

1) Lärares professionsutveckling. Under flera år har vikten av lärares kontinuerliga kompetensutveckling poängterats som betydelsefull för skolans utveckling. Begrepp som kollegialt lärande och olika former av handledning lyfts fram som viktiga. Detta studerar och problematiserar jag utifrån kritiska teorier. Jag är främst intresserad av att studera de social praktiker som utbildningssystemet utgörs av och görs i och hur dessa hänger samman och påverkar varandra samt vilka konsekvenser det får för undervisning och lärande. 

2) Inkludering och social rättvisa i utbildning. I en tid av mätningar och konkurrens mellan individer och system, ser jag det som extra intressant och viktigt att studera hur olika utbildningspraktiker kan möjliggöra (alternativt försvåra eller rent av hindra) att inkluderande lärmiljöer och social rättvisa möjliggörs i utbildningen. Praxis- och praktikteorier som till exempel teorin om praktikarkitekturer är här användbara teoretiska och analytiska raster.

Forskningen bedriver jag oftast tillsammans med de professionella i olika utbildningspraktiker.

Nätverk

Pedagogy, Education and Praxis (PEP)

Nordiskt Nätverk i Aktionsforskning (NNAF) 

Swednet 

Kollegialt lärande i praktiken

Omslag till boken Kollegialt lärande i praktikenBoken "Kollegialt lärande i praktiken – kompetensutveckling eller kollektiv korrigering?förklarar hur kollegialt lärande kan bidra till att lärare, elever och deras föräldrar får reellt inflytande på undervisningen. Med avstamp i praktiknära studier i utbildningssammanhang och utifrån en praktikteoretisk ansats – teorin om praktikarkitekturer – analyserar och problematiserar Lill Langelotz fenomenet kollegialt lärande, samt belyser både emanciperande och stigmatiserande processer. Läs mer om boken på nok.se (extern länk).

Avhandlingstitel

Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik.

Områden

Forskargrupper

Handleder doktorander

Livesändning från Almedalen 2017


Film från seminariet: Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp? Seminariet hölls 6 juli i Almedalen på Västsvenska arenan.

Läs mer om vilka som medverkade.

Kollegialt lärande ur ett forskarperspektiv


Universitetslektor Lill Langelotz, Högskolan i Borås, talar på temat "Kollegialt lärande ur ett forskarperspektiv". Om sin forskning kring skickliga lärare och kollegahandledning. Denna film visar en förkortad version av hennes föredrag. (Extern länk)