Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Patrik Lennartsson

Patrik Lennartsson

Docent

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354611

E-post: patrik.lennartsson@hb.se

Rumsnummer: E810

Signatur: PAT

Jag arbetar som universitetslektor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på bioteknik. Jag har arbetat som universitetslektor på Högskolan i Borås sedan 2012. Innan dess doktorerade jag inom biovetenskap på Chalmers, i samarbete med Högskolan i Borås, och dessförinnan läste jag min grundutbildning vid Högskolan i Borås.

Avhandlingstitel

Zygomycetes and cellulose residuals: hydrolysis, cultivation and applications

Områden

Patrik Lennartsson berättar om sin forskning om trådbildande svamp