Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Berit Lindahl

Berit Lindahl

Professor

Telefonnummer: 033-4354739

Mobilnummer: 0703-294964

E-post: berit.lindahl@hb.se

Rumsnummer: E712

Signatur: BEL

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning:Intensivvård i hemmet, patienters upplevelser av att bo hemma och vara beroende av teknik/teknologi.
Pågående forskning: Leder programmet Evidensbaserad design inom högteknologiska vårdmiljöer – en framtida utmaning. Programmet startades tillsammans med Professor (Emerita) Ingegerd Bergbom GU och är ett tvärdisciplinärt samarbete med flera andra lärosäten, företag och intensivvårdsavdelningen Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Borås.

Leder programmet Livssituation för personer (barn, ungdomar och vuxna) med långtids ventilatorbehandling. Detta program är även ett tvärdisciplinärt samarbetsprojekt med andra lärosäten, företag och den kliniska verksamheten. Ett sådant exempel är publicering av handboken "Andas hemma" som är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, och Andningsresursteamet vid SÄS, Borås.

Är forskningsledare i forskargruppen Vårdande i högteknologiska miljöer.

Ingår i nordiskt forskarnätverk inom intensivvård (NOFI) som ordförande och ingår i Nordic College of Caring Science (NCCS) och i European federation for Critical Care Nursing’s  (EfCCNA-DEN) forskarnätverk samt är medlem i European Academy for Nursing Science (EANS).

Läs mer om programmet Högteknologiska vårdmiljöer

Läs mer om programmet Högteknologiska vårdmiljöer på engelska

Publikationer i PubMed

Kopiera endast webbadressen (inte referenserna) och kopiera in webbadressen till denna box:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindahl%2C+Berit[author]&cmd=detailssearch 

Samtliga publikationer i PubMed (extern länk)

Utmärkelser

Programmet Evidensbaserad design erhöll medel från Vetenskapsrådet för fyra år med start 2014.

Avhandlingstitel

Lindahl, B. (2005). Möten mellan människor och teknologi - berättelser från intensivvårdssjuksköterskor och personer som ventilatorbehandlas i hemmet. Department of Nursing, Umeå University Medical Dissertations, New Series No 950 - ISSN 0346-6612. Umeå, Sweden.

Områden

Forskargrupper

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.