Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Elisabeth Lindberg

Elisabeth Lindberg

Docent

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354764

E-post: elisabeth.lindberg@hb.se

Rumsnummer: E712

Signatur: ELG

Jag disputerade 2014 med en avhandling om äldres delaktighet i vården. Avhandlingens delstudier genomfördes i nära samverkan med en vårdavdelning för äldre patienter. Personalen på avdelningen involverades i olika delar av projektet. Resultatet i avhandlingen visar på betydelsen av att involvera äldre, sköra patienter i vårdandet.

Efter disputationen har jag fortsatt att arbeta med frågor som rör hur fenomenologisk forskning kan utvecklas och bidra till att fördjupa förståelsen för komplexa situationer i vårdandet. Jag har också involverats i studier som rör hur reflektionen kan bidra till att väva samman teori och praktik under sjuksköterskeutbildningen.

Avhandlingstitel

TID FÖR VÅRDANDE MÖTEN- Att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus

Områden