Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Jenny Lindberg

Jenny Lindberg

Universitetsadjunkt

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355990

Mobilnummer: 0733-662557

E-post: jenny.lindberg@hb.se

Rumsnummer: C314

Signatur: JEH

Avhandlingstitel

Att bli bibliotekarie : informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier

Områden

Forskargrupper