Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Jenny Lindberg

Jenny Lindberg

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355990

Mobilnummer: 0733-662557

E-post: jenny.lindberg@hb.se

Rumsnummer: C314

Signatur: JEH

Avhandlingstitel

Att bli bibliotekarie : informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier

Områden

Forskargrupper