Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Ulla Lindberg

Ulla Lindberg

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

E-post: ulla.lindberg@hb.se

Rumsnummer: L402

Signatur: ULLI

Mitt doktorandprojekt är en fortsättning på en fortsättning på min licentiat där jag studerade termisk komfort i dagligvarubutiker. Den studien resulterade bland annat i att jag identifierade en viktig åtgärd i butiker som handlar om att sätta på dörrar på frys och kyl, som leder till ett behagligare inomhusklimat och som dessutom sparar energi.

Syftet med min nu aktuella studie är att ta reda på hur energieffektiviserande åtgärder i livsmedelsbutiker påverkar kunders köpbeteende och upplevelser av inneklimat och produkters synlighet och tillgänglighet. Det är t.ex. centralt att förstå hur kunder beter sig i dagligvarubutikerna för att också kunna utveckla nya lösningar i butiker som ger ett upplevt kundvärde, sparar energi, bidrar till en bättre arbetsmiljö för butiksmedarbetare samt leder till innovation. 

Målet är att kunskapen från projektet ska kunna användas till att åstadkomma både ett mer behagligt inneklimat och utveckla nya innovativa lösningar avseende energieffektivisering och layout vad gäller butikernas dörrar och lock till kyl- och svaldiskar i dagens och framtidens livsmedelsbutiker.

Metodologiskt arbetar jag med observationer, intervjuer, fokusgrupper, experiment och enkätstudier. 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta nära praktiken och har ett brett kontaktnät av företag. I mitt doktorandarbete ingår både dagligvaruaktörer och leverantörer till denna bransch. Min doktorandtjänst är till största delen finansierad av Handelns utvecklingsråd (HUR). 

Områden

Centrumbildningar

Huvudhandledare

Bihandledare