Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Kaj Lindecrantz

Kaj Lindecrantz

Senior professor

E-post: kaj.lindecrantz@hb.se

Signatur: KLI

Jag arbetar som gästprofessor inom forskningsområdet medicinsk teknik med fokus på att medicinsk signalbehandling, speciellt aspekter på kliniskt nyttiggörande av olika fysiologiska signaler.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2001, 2001-2009 som professor i Medicinsk signalbehandling och systemteknik. Innan dess utbildade jag mig inom elektroteknik vid Chalmers där jag också disputerade 1983.

För närvarande har jag min huvudsakliga verksamhet vid Kungliga tekniska högskola, KTH och Karolinska Institutet, i Stockholm.

Jag är verksam i flertal forskningsprojekt, två av dem är finansierade av Vinnova.

Avhandlingstitel

Processing of the Fetal ECG – an Implementation of a Real Time Microprocessor System

Områden