Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Nyfikenhet tänjer tankens gränser


Trenden idag är att finansiera tillämpad forskning. Men grundforskning, förutsättningslöst sökande efter ny kunskap, är viktig. Ofta får den oväntade tillämpningar som förändrar samhället. Doktoranden Linnea Båganders nyfikenhet kan bryta mark.

Inside/outide - performance om material som ett möte


Sveriges Innovationsriksdag var i Borås 10-11 april. Efter tisdagskvällens middag anordnade Linnea Bågander, doktorand i modedesign, performancen ”Inside/outside” om hur material skapar relationer mellan människor.