Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Erik Ljungar

Erik Ljungar

Universitetslektor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354127

E-post: erik.ljungar@hb.se

Rumsnummer: D703

Signatur: ERL

Jag arbetar som forskare och universitetslektor inom ämnena sociologi och arbetsvetenskap med fokus på social hållbarhet inom arbetslivet.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009. Innan dess arbetade jag vid Stockholms universitet samt Södertörns högskola.

Avhandlingstitel

Levebröd eller entreprenörskap? Om utlandsfödda personers företagande i Sverige (2007), Stockholms universitet.

Områden