Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Cecilia Ljungblad

Cecilia Ljungblad

Universitetslektor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354707

Mobilnummer: 0701-840299

E-post: cecilia.ljungblad@hb.se

Rumsnummer: D723

Signatur: CELJ

Avhandlingstitel

Workplace health promotion and employee health in municipal social care organizations

Områden