Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Tuwe Löfström

Tuwe Löfström

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-4354236

E-post: tuwe.lofstrom@hb.se

Rumsnummer: L440

Signatur: TUL

Jag är universitetslektor i datavetenskap. Min forskning fokuserar på maskininlärning och data mining. Forskningsfokus på senare tid har varit på att predicera med säkerhet. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2003. Innan dess utbildade jag mig till Systemarkitekt, också vid Högskolan i Borås. 

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt som är finansierade av SSF, KK-stiftelsen och EU. 

Min avhandling heter: On Effectively Creating Ensembles of Classifiers - Studies on Creation Strategies, Diversity and Predicting with Confidence

Övriga publikationer finns på min Google Scholar sida.

Utmärkelser

Bästa magisteruppsats i Informatik 2004.

Avhandlingstitel

On Effectively Creating Ensembles of Classifiers - Studies on Creation Strategies, Diversity and Predicting with Confidence (Avhandling Stockholms Universitet 2015)

Områden

Centrumbildningar