Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Tuwe Löfström

Tuwe Löfström

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-4354236

E-post: tuwe.lofstrom@hb.se

Rumsnummer: L440

Signatur: TUL

Jag är universitetslektor i datavetenskap. Min forskning fokuserar på maskininlärning och data mining. Forskningsfokus på senare tid har varit på att predicera med säkerhet. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2003. Innan dess utbildade jag mig till Systemarkitekt, också vid Högskolan i Borås. 

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt som är finansierade av SSF, KK-stiftelsen och EU. 

Min avhandling heter: On Effectively Creating Ensembles of Classifiers - Studies on Creation Strategies, Diversity and Predicting with Confidence

Övriga publikationer finns på min Google Scholar sida.

Utmärkelser

Bästa magisteruppsats i Informatik 2004.

Avhandlingstitel

On Effectively Creating Ensembles of Classifiers - Studies on Creation Strategies, Diversity and Predicting with Confidence (Avhandling Stockholms Universitet 2015)

Områden

Centrumbildningar