Tuwe Löfström

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4236

Mobilnummer:

E-post: tuwe.lofstrom@hb.se

Rumsnummer: L440

Signatur: TUL

Jag är universitetslektor i datavetenskap. Min forskning fokuserar på maskininlärning och data mining. Forskningsfokus på senare tid har varit på att predicera med säkerhet. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2003. Innan dess utbildade jag mig till Systemarkitekt, också vid Högskolan i Borås. 

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt som är finansierade av SSF, KK-stiftelsen och EU. 

Min avhandling heter: On Effectively Creating Ensembles of Classifiers - Studies on Creation Strategies, Diversity and Predicting with Confidence

Övriga publikationer finns på min Google Scholar sida.

Utmärkelser

Bästa magisteruppsats i Informatik 2004.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

On Effectively Creating Ensembles of Classifiers - Studies on Creation Strategies, Diversity and Predicting with Confidence (Avhandling Stockholms Universitet 2015)

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar