Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Lukitawesa Lukitawesa

Lukitawesa Lukitawesa

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354612

E-post: lukitawesa.lukitawesa@hb.se

Rumsnummer: E401A

Signatur: LULU

Jag arbetar som doktorand inom resursåtervinning. Min forskning fokuserar på att förbättra biogasproduktion från organiskt avfall som exempelvis matavfall och kommunalt avfall genom att använda en "anaerobic membrane bioreactor" (AnMBR).

Se presentationen i sin helhet på engelska.

Områden

Huvudhandledare