Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Margareta Lundberg Rodin

Margareta Lundberg Rodin

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354413

Mobilnummer: 0732-305904

E-post: margareta.lundberg_rodin@hb.se

Rumsnummer: C701

Signatur: MLR

Jag arbetar vid Högskolan i Borås sedan 2007. Efter att ha varit prefekt vid Bibliotekshögskolan i drygt 6 år övergick jag till att arbeta som lärare och forskare. Mitt område är Offentlig förvaltning: Organisation och Ledarskap.

Jag arbetade som verksamhetschef vid FoU Sjuhärad Välfärd sedan 2014-2017 och tidigare som föreståndare vid CVS (Centrum för Välfärdsstudier). Jag har även arbetat med en rad olika utvecklingsprojekt, följeforskning, utvärderingar och andra uppdrag.

Jag var tidigare kulturchef i Kungsbacka kommun i drygt 20 år och har en fil.lic. inom offentlig förvaltning med titeln Chefer i korstryck - Att hantera krav i politiskt styrda organisationer (2010) Göteborgs universitet.

Publikationer

Lundberg Rodin, M. & Jutengren, G. (2018) Tidiga insatser för ökad skolnärvaro Utvärdering av ett socialalt investeringsprojekt: . FoU Sjuhärad Välfärd. Högskolan i Borås.

Att göra och lära samtidigt. Sociala investeringar innebär arbete både med att förändra och utveckla. (2018). Borås stad.

Lundberg Rodin M. (2017) Utvärdering av projektet Hälsonavet i Alingsås 2015-2016. Folkhälsokommittéen Västra Götalandsregionen.

Kulturnämnden som beställarnämnd. Intervjuundersökning av Västra Götalandsregionens Kulturnämnds synpunkter på bland annat styrmodellen. (2017) Rapport 8. Västra Götalandsregionen.

Kulturnämnden som Utförarnämnd med Chefstjänstemän. Intervjuundersökning av politisk och tjänstemannaledning i utvalda utförarstyrelser respektive bolag. (2017) Rapport 9. Västra Götalandsregionen.

Lundberg Rodin, M. & Michnik, K. (2016) Bibliotek i centrum eller periferin? – hur chefer uppfattar bibliotekets organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se

Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn. Svensk biblioteksförening 1915-2015. Red. Margareta Lundberg Rodin (2015).
http://www.biblioteksforeningen.org/material/till-det-manskliga-ordets-trygga-beredskap-och-varn

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering (2015). Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin, Karen Nowé Hedvall Att åstadkomma förändring

Lundberg Rodin, Margareta (2014) Utvärdering av ”Boråsmodellen”. Hur undervisningen i informationskompetens fungerar vid Högskolan i Borås. Högskolan i Borås.

Lundberg Rodin, Margareta (2010) Chefer i korstryck – att hantera krav i politiskt styrda organisationer. Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolans rapport 114. 352 s.

Lundberg Rodin, Margareta & Nowé Hedvall, Karen (2010) Utvärdering av plusprojektet i Borås kommun. Högskolan i Borås. http://hdl.handle.net/2320/7204.

Lundberg Rodin, Margareta (1993) Alternativt ledarskap i kultursektorn. Högskolan i Borås.

Lundberg Rodin, Margareta (1989) Att vara chef i Biblioteks-/kultursektorn: en undersökning av ledarskap inom biblioteks-/kultursektorn med minst 15.000 invånare. Högskolan i Borås.

Bokkapitel och konferenspaper

Anslag lagar och politik och Vad ihärdiga medlemmar åstadkommit genom engagemang och expertis (2015) i Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn Svensk biblioteksförening 1915-2015. Svensk biblioteksförening

Paper vid Mimers forskarkonferens 3-4 november 2015 Meningen med sociala investeringar och civilsamhällets roll.

Pågående arbete

Samspel mellan politiker och tjänstemän – hinder och möjlighet. Paper vid Mötesplats profession Forskning. 22-23 oktober 2018 Linnéuniversitet Växjö.

Sociala investeringar och FoU. Presentation vid FoU Välfärds konferens 18-20 september 2018 i Eskilstuna.

Områden

Centrumbildningar