Margareta Lundberg Rodin

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4413

Mobilnummer: 0732-305904

E-post: margareta.lundberg_rodin@hb.se

Rumsnummer: C701

Signatur: MLR

Jag arbetar vid Högskolan i Borås sedan 2007. Efter att ha varit prefekt vid Bibliotekshögskolan i drygt 6 år övergick jag till att arbeta som lärare och forskare. Mitt område är Offentlig förvaltning: Organisation och Ledarskap.

Jag arbetade som verksamhetschef vid FoU Sjuhärad Välfärd sedan 2014-2017 och tidigare som föreståndare vid CVS (Centrum för Välfärdsstudier). Jag har även arbetat med en rad olika utvecklingsprojekt, följeforskning, utvärderingar och andra uppdrag.

Jag var tidigare kulturchef i Kungsbacka kommun i drygt 20 år och har en fil.lic. inom offentlig förvaltning med titeln Chefer i korstryck - Att hantera krav i politiskt styrda organisationer (2010) Göteborgs universitet.