Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Anna Lundh

Anna Lundh

Docent

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355991

E-post: anna.lundh@hb.se

Rumsnummer: C518

Signatur: ALU

Anna Lundh, fil. dr., är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap. Hennes specifika forskningsintressen gäller läspraktiker och diskurser om läsning.

Anna är docent vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, samt Senior Research Fellow vid Curtin University, Perth, Australien.

I sin pågående forskning arbetar Anna med att: 1) Spåra den historiska bakgrunden till dagens diskurser om medie- och informationskunnighet och informationskompetens, 2) Skapa en bättre förståelse för läspraktiker som involverar ljudbaserade lästeknologier, såsom skärmläsare, talböcker och ljudböcker.

Under de senaste åren har Anna deltagit i och lett ett antal externt finansierade forskningsprojekt och arbetat med uppdragsforskning. På hennes webbplats kan du hitta mer information om dessa projekt, samt Annas samlade publikationer.

Anna har arbetat vid Bibliotekshögskolan sedan 2004, och disputerade 2011 vid Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås.

Avhandlingstitel

Doing research in primary school: Information activities in project-based learning

Områden