Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Maria Lundvall

Maria Lundvall

Universitetsadjunkt

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354729

E-post: maria.lundvall@hb.se

Rumsnummer: E529

Signatur: MRLU

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården, med projektet Vårdande samtal som kan stärka och stödja hälsoprocesser hos unga vuxna (16-15 år) som uttrycker existentiell problematik. Med existentiell problematik menas exempelvis oro, stress, ångest och nedstämdhet. Tankar och funderingar om framtiden, livet och vem man är och vill vara som människa. Viss forskning visar att unga vuxna saknar stöd då de upplever oro och har existentiella funderingar. Om inte oron och de existentiella frågeställningarna uppmärksammas kan det bli ett hinder för dem i deras vardag och det kan leda till psykisk ohälsa i framtiden. För att utveckla vårdandet för de unga vuxna och så att de kan bli stärkta och känna stöd för att nå hälsa är det övergripande syftet för mitt avhandlingsprojekt att undersöka och skapa kunskap om hur de unga vuxna erfar att leva med existentiell oro samt undersöka hur vårdare erfar samtal med unga vuxna som uttrycker existentiell problematik.

Jag påbörjade min anställning på Högskolan i Borås 2013. Jag undervisar främst i specialistutbildningen till Distriktssköterska men till viss del även i grundutbildningen till sjuksköterska. Jag är specialistutbildad Anestesisjuksköterska och Distriktssköterska. Jag har arbetat både på sjukhus, i kommunen och i primärvården.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Ulrica Hörberg, Linnéuniversitetet