Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Magnus Bengtsson

Magnus Bengtsson

Docent

Universitetslektor

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354122

E-post: magnus.bengtsson@hb.se

Rumsnummer: C807

Signatur: MNBE

Sedan 2017 är jag docent inom produktoptimering.

Min forskning fokuserar på hur nya tekniker så som GPGPU (parallelldator programmering) kan användas inom produktoptimering. Inom produktutveckling har man idag kommit långt med olika metoder för att modellera och simulera olika scenarier.
Det finns dock stora krav på att nya produkter ska kunna tas fram i allt snabbare takt för att möta marknadens skiftande behov. Många företag måste också klara av att tillverka flera olika produkter i en och samma process. Om det ska lyckas behöver man hitta rätt lösning väldigt tidigt i utvecklingsfasen. Där kommer produktoptimeringsmetoder in. När man optimerar en produkt försöker man hamna så nära det perfekta som möjligt med de förutsättningar man har.

I en ny produkt, som exempelvis en bil, är det många funktioner, egenskaper och processer som ska samverka. Då behöver man testa om de verkligen gör det genom att skapa olika modeller och utföra simuleringar med hjälp av dem.
Utifrån simuleringarna vill man sedan hitta en optimal kombination. Optimeringen bör man utföra i ett tidigt skede innan modellerna blir detaljerade. Annars blir datamängden för stor och tar för lång tid att simulera. Därför är det viktigt att kunna förenkla modellerna utan att för den skull tappa de allra viktigaste egenskaperna.

Områden

Forskargrupper