Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Kathleen Mahon

Kathleen Mahon

Universitetslektor

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-4354154

E-post: kathleen.mahon@hb.se

Rumsnummer: B618

Signatur: khma

Jag är universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot högskolepedagogik, med bakgrund som lärare i utomhuspedagogik för grundskolans senare år. Jag flyttade till Sverige från Australien år 2016 efter att ha undervisat på lärarprogrammen vid University of Tasmania och vid Charles Sturt University, där jag slutförde min doktorsavhandling år 2014. Innan jag började i universitetsvärlden undervisade jag på skolor och utbildningscentra med utomhusinriktning i olika sammanhang. Jag har även haft olika ledarskapspositioner, inklusive vicerektor.

Mina forskningsområden är högskolepedagogik och fortbildning för lärare. Jag är särskilt intresserad av hur universitetens förhållanden påverkar undervisning och inlärning i högre utbildning, och hur man kan främja och upprätthålla hållbara förhållanden. En stor del av mitt arbete är centrerat kring praxis och praxis-orienterad pedagogik, och dess utmaningar och möjligheter vid dagens universitet. Jag har publicerat ett antal artiklar och bokkapitel om dessa ämnen, inklusive boken Exploring Education and Professional Practice, through the lens of Practice Architectures (2017, Springer), där jag var medredaktör tillsammans med Susanne Francisco och Stephen Kemmis.

Jag är för närvarande ledamot i redaktionskommittén för Journal of Experiential Education samt är sakkunniggranskare vid Reflective Practice, Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, Educational Action Research, och Journal of Experiential Education. Jag är också medlem i det internationella forskningsnätverket Pedagogy, Education and Praxis (PEP), som har medlemmar från universitet i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Colombia, Västindien, Australien och Nya Zeeland.

För mer information, besök min webbsida (extern länk).

Avhandlingstitel

Critical pedagogical praxis in higher education (2014, Charles Sturt University, Australia)

Områden

Uppdrag

Ledamot i redaktionskommittén för Journal of Experiential Education.

Sakkunniggranskare vid Reflective Practice, Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, Educational Action Research, och Journal of Experiential Education.