Veronica Malm

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4560

Mobilnummer:

E-post: veronica.malm@hb.se

Rumsnummer: S441

Signatur: VEMA

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet textil materialteknik med fokus på funktionella beläggningar med inriktning på elektrisk ledande beläggningar.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2010. Jag har en teknologie licentiat från Chalmers Tekniska Högskola (2014), en magisterexamen i maskinteknik med inriktning textilteknologie samt en kandidatexamen med huvudområde textilteknologie från Högskolan i Borås (2008, 2009).

Jag ingår i två forskningsprojekt: Functional textile coatings with dynamic effects som är finansierat av FoU-nämnden vid Högskolan i Borås, samt Strategisk samarbete Borås-Skövde (Smart Textiles), som är finansierat av Västra Götalandsregionen.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Functional textile coatings with dynamic effects