Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Veronica Malm

Veronica Malm

Universitetslektor, biträdande

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4354560

E-post: veronica.malm@hb.se

Rumsnummer: S441

Signatur: VEMA

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet textil materialteknik med fokus på funktionella beläggningar med inriktning på elektrisk ledande beläggningar.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2010. Jag har en teknologie licentiat från Chalmers Tekniska Högskola (2014), en magisterexamen i maskinteknik med inriktning textilteknologie samt en kandidatexamen med huvudområde textilteknologie från Högskolan i Borås (2008, 2009).

Jag ingår i två forskningsprojekt: Functional textile coatings with dynamic effects som är finansierat av FoU-nämnden vid Högskolan i Borås, samt Strategisk samarbete Borås-Skövde (Smart Textiles), som är finansierat av Västra Götalandsregionen.

Avhandlingstitel

Functional textile coatings with dynamic effects

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare