Arja Mäntykangas

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4117

Mobilnummer:

E-post: arja.mantykangas@hb.se

Rumsnummer: C326

Signatur: arm

Min forskning riktar sig mot management inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Contribution of Library managers to the information society