Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Ulf Mårtensson

Ulf Mårtensson

Universitetslektor

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354629

E-post: ulf.martensson@hb.se

Rumsnummer: E804

Signatur: ULM

Avhandlingstitel

Derivation and BRST Quantization of Models for Spinning Relativistic Particles