Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Katarina Michnik

Katarina Michnik

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354082

E-post: katarina.michnik@hb.se

Rumsnummer: C326

Signatur: KAMI

Avhandlingstitel

Folkbiblioteket für alles? – folkbibliotekets lokala legitimitet

Områden

Centrumbildningar

Huvudhandledare

Bihandledare