Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Ylva Mühlenbock

Ylva Mühlenbock

Universitetslektor

FoU Sjuhärad - Välfärd

Telefonnummer: 033-4354775

Mobilnummer: 0701-866380

E-post: ylva.muhlenbock@hb.se

Rumsnummer: C709

Signatur: ylmu

Forskargrupper