Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Agnes Nagy

Agnes Nagy

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354418

Mobilnummer: 0734-332206

E-post: agnes.nagy@hb.se

Rumsnummer: D805

Signatur: AGN

Jag arbetar som universitetslektor inom forskningsområdet resursåtervinning (Swedish Centre för Resource Recovery) med fokus på byggteknik och hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås sedan 2004. Jag disputerade 1997 på Lunds tekniska högskola med avhandlingen ”Cracking in concrete structures due to imposed deformations” inom ämnesområdet Bärande Konstruktioner (Structural Engineering). För närvarande är jag verksam i fyra forskningsprojekt där två av dem är finansierade av Vinnova och Bygginnovation och två av Gunnar Ivarsons Stiftelse. Jag och är ansvarig för magisterutbildningen i byggteknik - hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås. Och ledamot i FoU nämnden samt rektors hållbarhetsråd.

Avhandlingstitel

Cracking in concrete structures due to imposed deformations

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander

Uppdrag

Utbildningsansvar för Magisterprogrammet i byggteknik- Hållbart samhällsbyggande

Ledamot i FoU-nämnden

Samordnare för hållbar utveckling i Akademin för Textil, teknik och ekonomi

Agnes Nagy berättar om det nya bygglaboratoriet på Högskolan i Borås.