Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Kristina Nässén

Kristina Nässén

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354742

E-post: kristina.nassen@hb.se

Rumsnummer: D707a

Signatur: KRNA

Sedan 2012 har jag arbetat som lektor vid Högskolan i Borås  och jag är leg. sjuksköterska och fil. doktor i socialantropologi. Mina intresseområden omfattar etnografi och hälsoantropologi med vård som kontext. Vidare ingår jag i ett forskningssamarbete med Högskolan i Skövde kring KRAFT-givande samtal till äldre.

För närvarande arbetar jag som biträdande sektionschef inom Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Avhandlingstitel

Mark är som barn. Genus, fattigdom och försörjning i Södra Wollo, Etiopien.

Områden

Forskargrupper