Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Vincent Nierstrasz

Vincent Nierstrasz

Professor

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4354159

Mobilnummer: 0734-611999

E-post: vincent.nierstrasz@hb.se

Rumsnummer: S436

Signatur: VINI

Vincent Nierstrasz arbetar som professor inom textil materialteknologi vid Textilhögskolan vid Högskolan i Borås sedan november 2011. Innan dess utsågs han till senior forskare vid Ghent University i Belgien och till "Marie Curie fellow" vid University of Twente i Nederländerna som biträdande professor. Han erhöll sin doktorsexamen från Delft University of Technology och en MSc-examen från Wageningen Agricultural University.

Hans forskning fokuserar på modifiering och funktionalisering av ytor i textila material för produktion av funktionella och smarta textilier (via exempelvis catalysis, biocatalysis, coating, printing, 3D printing, inkjet) samt textil och polymer bioteknologi. Ett exempel är Erasmus Mundus-programmet SMDTex (hållbar förvaltning och design för textilier), som har fokus på resurseffektiv produktion av smarta och funktionella textilier och Crosstexnet projektet DigiFun.

Han är involverad i flera europeiskt (Crosstexnet, FP5, FP6, FP7 och H2020), nationellt och industriellt finansierade projekt.

Dessutom är han medlem the Royal Holland Society of Sciences and Humanities (KHMW).

Områden

Forskargrupper

Handleder doktorander

  • Tuser Biswas
  • Neaz Morshed, Mohammed (SMDTex)
  • Prisca Eutionnat (SMDTex)
  • Sweta Iyer (SMDTex)
  • May Kahoush (SMDTex)
  • Melkie Getnet Tadesse (SMDTex)
  • Razieh Hashemi Sanatgar (SMDTex)
  • Tove Agnhage (SMDTex)