Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Niklas Sörum

Niklas Sörum

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

E-post: niklas.sorum@hb.se

Rumsnummer: L411

Signatur: niso

Niklas Sörum (f.d. Hansson) är fil dr i Etnologi och lektor vid Högskolan i Borås. Han forskar om digitalisering av konsumtionskultur, etisk konsumtion, second hand- och vintagemarknader, och kultur och kulturarvets roll i hållbar stadsutveckling.

Hans forskning har publicerats i vetenskapliga journaler som Consumption, Markets & Culture, Journal of Consumer Policy, International Journal of Heritage Studies och Culture Unbound. Niklas senaste böcker är utgivna på Routledge och tar fokus på hur digitalisering påverkar konsumtionskulturen samt relationen mellan konsumtion och mobilitet.

Niklas Sörum är även forskare vid Centrum för Konsumtionsvetenskap, CFK, vid Göteborgs universitet (Extern länk)

Läs en ny rapport om konsumtionens digitalisering (extern länk)

Inriktning på forskningen

  • Konsumtions(kultur)forskning
  • Digitalisering av konsumtionskultur
  • Etisk, ansvarsfull och hållbar konsumtion
  • Secondhand marknader, konsumtion och kultur
  • Kultur och kulturarv i hållbar stadsutveckling

Undervisningsområden

  • Marketing, consumption and responsibility – cultural perspectives

Externa publikationer

Johansson B, Peterson McIntyre M, Sörum N (2019) Konsumtionskultur: Innebörder och praktiker. En vänbok till Helene Brembeck

Fuentes, C & Sörum, N (2018) Agencing ethical consumers: smartphone apps and the socio-material reconfiguration of everyday life. Consumption Markets & Culture, DOI: 10.1080/10253866.2018.1456428 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10253866.2018.1456428

Cochoy F, Hagberg J, Petersson McIntyre M, Sörum N (2017). Digitalizing Consumption, How devices shape consumer culture., Routledge

Helene Brembeck & Niklas Sörum (2017) Assembling nostalgia: devices for affective captation on the re:heritage market, International Journal of Heritage Studies, 23:6, 556-574, DOI: 10.1080/13527258.2017.1300928

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527258.2017.1300928?journalCode=rjhs20

http://portal.research.lu.se/portal/files/11672972/S_rum_Fuentes_s.pdf

Petersson-McIntyre, M & Sörum, N (2016) Konsumtionskultur och digitalisering, i Kulturella Perspektiv: svensk etnologisk tidskrift 2/2016.

Brembeck H, Hansson N, Vayre J (2015). Life Phases, Mobility and Consumption, An Ethnography of Shopping Routes, Routledge

Forskargrupper