Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Christina Nilsson

Christina Nilsson

Docent

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354792

E-post: christina.nilsson@hb.se

Rumsnummer: D720

Signatur: chn

Christina Nilsson är universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning sexuell och reproduktiv hälsa. Christina är barnmorska och har lång klinisk erfarenhet av förlossningsvård och samtalsbehandling med kvinnor som har förlossningsrädsla. Hennes forskning har fokus på barnafödande och handlar om kvinnors upplevelser och barnmorskors vårdande. Med utgångspunkt i kvinnors förlossningsrädsla berör forskningen även närliggande områden som negativa/traumatiska upplevelser av barnafödande, att föda vaginalt efter tidigare kejsarsnitt (VBAC) samt förlossningsrummets utformning och miljö.

Christina har främst arbetat med interventionsforskning och mixed methods design, med både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Hon arbetar med metoder som fenomenologi, hermeneutik, innehållsanalys och etnografi, men också systematiska litteraturstudier, såväl metaanalys som metasyntes. 

För närvarande medverkar Christina i ett forskningsprojekt om förlossningsrummets utformning och design i samarbete med Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hennes undervisning handlar framförallt om teoretiska och kliniska perspektiv på barnafödande samt barnmorskans teori, metod och profession.

Nätverk

Space and Place and Interaction with Health, ett nybildat nationellt nätverk som fokuserar miljön i vårdrummet.

Utvalda publikationer

Avhandlingstitel

Förlossningsrädsla – Med fokus på kvinnors upplevelser av att föda barn

Områden

Forskargrupper

Handleder doktorander

  • Ida Lyckestam Thelin, Göteborgs Universitet: Upplevelser och utfall av vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt (biträdande handledare)
  • Elisabeth Ulén, Karolinska Institutet: Faktorer relaterade till stärkande förlossningsupplevelser hos kvinnor och förlossningsutfall (biträdande handledare)

Uppdrag

Ledamot i Högskolans Anställningsutskott (AU)

Ledamot i Barnmorskerådet, Göteborgs Barnmorskesällskap