Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Kersti Nilsson

Kersti Nilsson

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354076

E-post: kersti.nilsson@hb.se

Rumsnummer: C520

Signatur: KN

Professionsrelaterad erfarenhet: Utbildad bibliotekarie vid Högskolan i Borås. Yrkesverksam vid folkbibliotek och högskolebibliotek i sju år.

Undervisning och kursansvar vid Bibliotekshögskolan från 1989 och tills vidare. Forskarutbildning i litteraturvetenskap samt kompletterande forskarkurser i biblioteks- och informationsvetenskap. FD Göteborgs universitet 2003. Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap 2004. 

Forskning efter disputationen: litteratur och läsning, läsforskning, litteratursociologi.

Genomförda projekt:  

- Forskningsinitierande symposium "Litteratur som livskunskap: tvärvetenskapliga perspektiv på identitesutvecklande läsning" finansierat av RJ, Högskolan i Borås, september 2008. Symposievolym 2009 i samarbete med Torsten Pettersson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (se DiVA).  

-  Forskningsprojekt "Fiktionsläsningen i internetsamhället: litteraturens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och omvärldsorientering" finansierat av Vetenskapsrådet 2011-2014 (dnr 421-2010-1379). Samarbete med Uppsala universitet:  Torsten Pettersson och Maria Wennerström Wohrne. Monografi "Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige" samt ensamförfattade publikationer (se DiVA).

- Forskningsprojekt 'The case of the e-book in a "small language" culture: Media, technology and effects in the digital society' finansierat av Vetenskapsrådet 2013-2016 (dnr 340-2012-5740) i samarbete med Göteborgs universitet. Medforskare i projektet: Annika Bergström och Lars Höglund,  Inst. jmg, SOM-insitutet, Göteborgs universitet; Elena Maciviciute och Tom Wilson, Sektionen Biblioteks- och informationsvetenskap, Akademi 3, Högskolan i Borås. Doktorand i projektet: Birgitta Wallin. Monografi "The E-book in Sweden: Researching a small language market", 2017. Övriga publikationer i projektet: se  DiVA.

Internationella forskningskontakter och medlemskap:

The International Society for the Empirical Study of Literature (IGEL) and subdivision IGEL North.

COST Action E-READ, http://ereadcost.eu/ Member of Committee (MC) Sweden.

Utmärkelser

STINT fellow programme "Excellence in Teaching" 2003.

Avhandlingstitel

"Det förlorade paradiset. En studie i Göran Tunströms Sunneromaner". Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 2003.

Områden

Handleder doktorander

Uppdrag

Avslutade: 

Forskargruppsledare BiKuSa 2015 -2017

Vetenskaplig ledamot Regionala etikprövningsnämnden, Avd. Övrig forskning, Göteborg, 2007 - 2013.