Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Nilsson, Skans Kersti

Nilsson, Skans Kersti

Signatur: KN

Professionsrelaterad erfarenhet: Utbildad bibliotekarie vid Högskolan i Borås. Yrkesverksam vid folkbibliotek och högskolebibliotek i sju år.

Undervisning och kursansvar vid Bibliotekshögskolan från 1989 och tills vidare. Forskarutbildning i litteraturvetenskap samt kompletterande forskarkurser i biblioteks- och informationsvetenskap. FD Göteborgs universitet 2003. Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap 2004. 

Forskning efter disputationen: litteratur och läsning, läsforskning, litteratursociologi.

Genomförda projekt:  

- Forskningsinitierande symposium "Litteratur som livskunskap: tvärvetenskapliga perspektiv på identitesutvecklande läsning" finansierat av RJ, Högskolan i Borås, september 2008. Symposievolym 2009 i samarbete med Torsten Pettersson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (se DiVA).  

-  Forskningsprojekt "Fiktionsläsningen i internetsamhället: litteraturens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och omvärldsorientering" finansierat av Vetenskapsrådet 2011-2014 (dnr 421-2010-1379). Samarbete med Uppsala universitet:  Torsten Pettersson och Maria Wennerström Wohrne. Monografi "Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige" samt ensamförfattade publikationer (se DiVA).

- Forskningsprojekt 'The case of the e-book in a "small language" culture: Media, technology and effects in the digital society' finansierat av Vetenskapsrådet 2013-2016 (dnr 340-2012-5740) i samarbete med Göteborgs universitet. Medforskare i projektet: Annika Bergström och Lars Höglund,  Inst. jmg, SOM-insitutet, Göteborgs universitet; Elena Maciviciute och Tom Wilson, Sektionen Biblioteks- och informationsvetenskap, Akademi 3, Högskolan i Borås. Doktorand i projektet: Birgitta Wallin. Monografi "The E-book in Sweden: Researching a small language market", 2017. Övriga publikationer i projektet: se  DiVA.

Internationella forskningskontakter och medlemskap:

The International Society for the Empirical Study of Literature (IGEL) and subdivision IGEL North.

COST Action E-READ, http://ereadcost.eu/ Member of Committee (MC) Sweden.

Utmärkelser

STINT fellow programme "Excellence in Teaching" 2003.

Avhandlingstitel

"Det förlorade paradiset. En studie i Göran Tunströms Sunneromaner". Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 2003.

Områden

Handleder doktorander

Uppdrag

Avslutade: 

Forskargruppsledare BiKuSa 2015 -2017

Vetenskaplig ledamot Regionala etikprövningsnämnden, Avd. Övrig forskning, Göteborg, 2007 - 2013.