Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Jan Nolin

Jan Nolin

Professor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354336

E-post: jan.nolin@hb.se

Rumsnummer: C407

Signatur: JAN

De övergripande forskning frågor som jag har arbetat med är:

  • Hur kan tvärvetenskapligt orienterade forskare samarbeta för att förstå komplexa fenomen?
  • Hur kan forskare interagera med samhället för att diskutera mycket angelägna forskningsresultat?
  • Hur kan universitet organisera och utveckla utbildningsprogram för att främja kvalitet, hållbarhet och ansvarskänsla inom de professioner de utbildar?

På senare år har intresserat mig för hur Internet utvecklas i ett samspel mellan olika sociala intressen, samt hur Internet sedan påverkar sociala och kulturella beteendemönster. Mitt nuvarande fokus ligger på informationspraktiker relaterade till fildelning och sociala medier.

Områden