Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Anna Norrström

Anna Norrström

Universitetsadjunkt

Doktorand

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354042

E-post: anna.norrstrom@hb.se

Rumsnummer: B509

Signatur: ANNO

Jag arbetar som adjunkt i specialpedagogik och doktorand i pedagogiskt arbete. Mitt forskningsintresse rör lärarlagsmöten, dess betydelse för lärarprofessionen och det samspel som utspelas däri.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011. Jag är legitimerad lärare i åk 4-9 samt gymnasiet i ämnena svenska och historia och jag har en magisterexamen i specialpedagogik. Jag har tidigare verkat som lärare, speciallärare och specialpedagog i både grundskola och på gymnasium.

Avhandlingstitel

Lärares institutionella intraprofessionella samtal

Områden

Huvudhandledare

  • Marianne Dovemark, Göteborgs universitet

Bihandledare