Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Karen Nowé Hedvall

Karen Nowé Hedvall

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354483

E-post: karen.nowe_hedvall@hb.se

Rumsnummer: C410

Signatur: NOW

Jag har arbetat som lärare och forskare vid Högskolan i Borås sedan 2001. 2007 disputerade jag inom inriktningen Information management, som studerar hur information används och organiseras inom organisationer och hur organisationer kan ta vara på den kunskap de behöver för att nå sina mål. Mina forskningsintressen är fortfarande inom detta område samt det näraliggande Knowledge management, där jag är intresserad av hur människor skapar kunskap tillsammans, lär sig av varandra eller delar kunskap med varandra som påverkar en verksamhets utveckling. Dessutom är jag intresserad av organisationsfrågor och ledarskapsforskning, särskilt forskning om utvärdering och strategisk planering med anknytning till bibliotek och andra informationsintensiva verksamheter. Jag utgår från ett sociokulturellt eller sociohistoriskt vetenskapligt perspektiv på dessa frågor som till exempel aktivitetsteori. 

Mellan 2015 och 2017 deltog jag i ett tvärvetenskapligt samarbete vid högskolan i Borås som hade som uppgift att utvärdera Västra Götalands politiska organisation. Här fokuserade jag på frågor om hur politiker upplever organisationen, hur de skolas in i sitt uppdrag och får kunskap om beslutsärenden, samt hur medborgare upplever möjligheten att kommunicera med regionpolitiker. Mellan 2015 och 2018 var jag aktiv i ett följeforskningsprojekt som studerade Götabibliotekens utveckling, 2017-2018 som projektledare. 

Jag föredrar att arbeta nära samman både med andra forskare och med de personer som ingår i de aktiviteter som jag studerar. Oftast arbetar jag därför med forskning som möjliggör ett aktivt samarbete, som följeforskning eller aktionsforskning. 

Avhandlingstitel

Tensions and Contradictions in Information Management: An Activity-theoretical Approach to Information Activities in a Swedish Youth/Peace Organisation

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar

Uppdrag

Studierektor för masterutbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.