Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Maria Nyström

Maria Nyström

Professor

Telefonnummer: 033-4354781

E-post: maria.nystrom@hb.se

Rumsnummer: D716B

Signatur: MNP

Mitt forskningsintresse handlar om existentiella vårdfrågor och forskningsmetoder som möjliggör en nyanserad förståelse av innebörd och mening i vårdrelaterade fenomen. Existentiella vårdfrågor finns inom alla vårdsammanhang och min forskning har rört sig inom flera olika vårdkontext, inte minst i samband med handledning av doktorander. I de projekt där jag har arbetat ensam har intresset för ämnes- och metodfrågor lyfts fram i monografier där vårdvetenskap som teoretiskt ämne har profilerats, och hermeneutik som empirisk metod för vårdvetenskaplig forskning har utvecklats.

Efter att ha disputerat med en avhandling om vardagslivet i skuggan av en psykossjukdom riktades post-doc intresset mot innebörden i att vårda och bli vårdad i en vårdkultur som präglas av standardisering och kostnadseffektivitet. Senare har intresset för existentiella vårdfrågor behandlats i ytterligare en monografi om hur det är förlora sitt språk i samband med stroke och afasi. Hermeneutik som empirisk metod för studier av existentiella vårdfrågor har utvecklats i flera läroböcker, samt i en webbsida med cirka 35 - 45.000 besök i månaden sedan 2007

Avhandlingstitel

Allvarligt psykiskt störda människors vardagliga tillvaro (1999). Göteborgs universitet, Institutionen för vårdpedagogik.

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar

Uppdrag

  • Ledamot av högskolestyrelsen 
  • Ansvarig för forskningsprogrammet Vård och välbefinnande i samverkan med Högskolan i Skövde
  • Högskolan i Borås representant för Vårdforskning i Samverkan i Västra Sverige

Maria Nyström och Fredrik Ståhl forskar om gener och livsstil hos aktiva seniorer

Den vårdande vården


Professor Maria Nyström forskar om den vårdande vården - hur man möter människans behov under utmaningar som till exempel bristande resurser till vården.

Läs mer om högskolans forskning inom vård. Besök sidan Människan i vården.