Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Agnes Olander

Agnes Olander

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435732

E-post: agnes.olander@hb.se

Rumsnummer: E527

Signatur: AGOL

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och är knuten till PreHospen via mitt prehospitala forskningsprojekt. Mitt doktorandprojekt har fokus att identifiera patienter prehospitalt som drabbats av sepsis och är särskilt intresserade av de som blir svårt sjuka i sepsis och hur de skulle kunna identifieras tidigare i ett prehospitalt skede.

Jag är utbildad specialistsjuksköterska med inriktining mot ambulanssjukvård. Jag har sedan tidigare arbetat prehospitalt och inom olika discipliner i den hospitala sjukvården såsom neurologi och allmänmedicin. 

Områden

Centrumbildningar

Huvudhandledare