Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Urban Österlund

Urban Österlund

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354494

Mobilnummer: 0704-383368

E-post: urban.osterlund@hb.se

Rumsnummer: L509

Signatur: UO

Jag arbetar som lektor i företagsekonomi och undervisar framförallt inom ämnesområdet finansiering och redovisning.  Jag bedriver även viss forskning med koppling till dessa ämnesområden, samt forskningsområden med fokus på entreprenörskap och offentliga förvaltning.  Jag har arbetat vid högskolan i Borås i cirka 25 år.

Områden