Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Malin Östman

Malin Östman

E-post: malin.ostman@hb.se

Signatur: MAOS

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården. Jag är intresserad av fenomenet kontinuitet i relation till kronisk hjärtsvikt. Detta resulterade i en licentiatavhandling ”Experiences of continuity when living with chronic heart failure” (2016) via akademin för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet. Jag kommer nu att fortsätta med att undersöka fenomenet kontinuitet och dess betydelse i relation till hälsa, sjukdom och vård vid kronisk hjärtsvikt.

Då jag är samverkansdoktorand på halvtid, så innebär det att jag är fortsatt kliniskt verksam som distriktssköterska på Närhälsan Källstorp vårdcentral i Trollhättan resterande tid. Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1990, främst inom kommunal äldrevård och som distriktssköterska på vårdcentral sedan 2002. Jag är specialiserad inom området hjärta/kärl vilket innebär att jag möter patienter med hjärt/kärlsjukdom och kronisk hjärtsvikt i min kliniska vardag. Jag är också kopplad till FoUU-centrum i Fyrbodal där jag som forskningsledare handleder enskilda projekt/magisteruppsatser inriktat på kvalitativ metod.

Kontaktuppgifter:

 

Avhandlingstitel

Experiences of continuity when living with chronic heart failure (2016)

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare