Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Rudrajeet Pal

Rudrajeet Pal

Docent

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354530

Mobilnummer: 0704-294791

E-post: rudrajeet.pal@hb.se

Rumsnummer: U316

Signatur: RPA

Jag arbetar som docent inom området Textil management. I min forskning fokuserar jag på verksamhetsstyrning med anknytning till en eklektisk blandning av ämnen, såsom resiliens i organisationer, returlogistik och cirkulära värdekedjor, digital och lokal produktion och hållbarhet.

Jag har nyligen arbetat i ett antal nationella och internationella finansierade projekt, bland annat FromRolltoBag, FBD_BModel, DIGIMODE, Re-textil. Jag är också samordnare av ett Erasmus Mundus PhD-program (EMJD) om hållbar förvaltning och textil design (SMDTex) finansierad av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus Plus (2013-21).

Jag har en doktorsexamen från Tampere University of Technology i Finland. Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2009, och har tidigare arbetat inom både textil och IT-sektorerna. Jag är också listad som expert i EURATEXs textila flaggskepp för digitalt mode.

Avhandlingstitel

Organizational Resilience through Crisis Strategic Planning.

Områden