Lina Palmér

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4457

Mobilnummer: 070-3669653

E-post: lina.palmer@hb.se

Rumsnummer: D726

Signatur: LIP

Lina arbetar som universitetslektor och docent i Vårdvetenskap på Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Lina är sjuksköterska och barnmorska med arbetslivserfarenhet från neonatalvård, förlossning, vård efter förlossningen samt gynekologisk vård. Linas specialområde är amning, både från kliniskt arbete och från forskning. Lina har arbetat kliniskt med amning som sjuksköterska och barnmorska i cirka 10 år. I maj 2015 disputerade Lina i vårdvetenskap på Linnéuniversitet i Växjö. Avhandlingen heter Amning och Existens: Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning.

Linas forskning fokuserar i huvudsak på vad det innebär för kvinnor att amma och hon har ett speciellt intresse för livsvärldsforskning, fenomenologi och hermeneutik. Lina är också intresserad och arbetar med instrumentutveckling, validering och psykometriska analysmetoder. Lina har utifrån sina kvalitativa studier arbetat med instrumentutveckling, validering och psykometrisk testning av Existential aspects of mother's initial breastfeeding difficulties (ExBreastS). Hon arbetar också med forskning kring amning och feminism och kvinnans existens som mamma.

I sin forskning studerar Lina:

  • Kvinnors amningsberättelser som en utveckling av vårdandet - en intervention
  •  Existential aspects of mother's initial breastfeeding difficulties (ExBreastS) - instrumentutveckling, validering och psykometrisk testning
  • Kvinnocentrerad amningsvård: En teoriutveckling för vårdandet
  • Kvinnlig kroppslighet - innehåll och innebörd av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa

Lina är ledare för en forskargrupp på Högskolan i Borås som heter Livsvärldsgruppen. Hon är också bihandledare i tre doktorandprojekt. 

Lina har erhållit externa forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för ett projekt som handlar om att utveckla vården vid amning. 

Uppdrag

Forskningsledare i forskargruppen Livsvärldsgruppen
Vårdvetenskaplig ledare inom akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Studierektor för Barnmorskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktningarna anestesi och intensivvård, dessutom flera fristående kurser med fokus på vetenskaplig teori och metod. 


Ingår i gruppen med ansvar för vetenskaplig teori och metod

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Amning och Existens. Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper