Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Lina Palmér

Lina Palmér

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354457

Mobilnummer: 070-3669653

E-post: lina.palmer@hb.se

Rumsnummer: D726

Signatur: LIP

Lina arbetar som universitetslektor på Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Lina är sjuksköterska och barnmorska med arbetslivserfarenhet från neonatalvård, förlossning, vård efter förlossningen samt gynekologisk vård. Linas specialområde är amning, både från kliniskt arbete och från forskning. Lina har arbetat kliniskt med amning som sjuksköterska och barnmorska i cirka 10 år. I maj 2015 disputerade Lina i vårdvetenskap på Linnéuniversitet i Växjö. Avhandlingen heter Amning och Existens: Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning.

Linas forskning fokuserar i huvudsak på vad det innebär för kvinnor att amma och hon har ett speciellt intresse för livsvärldsforskning, fenomenologi och hermeneutik. Lina är också intresserad och arbetar med instrumentutveckling, validering och psykometriska analysmetoder. Lina arbetar, utifrån sina kvalitativa studier, med en instrumentutveckling, validering och psykometrisk testning av Initial Breastfeeding Experience Questionnaire (IBEQ). Hon arbetar också med forskning kring amning och feminism och kvinnans existens som mamma.

I sin forskning studerar Lina:

  • Kvinnors amningsberättelser som en utveckling av vårdandet - en intervention
  • Initial Breastfeeding Experience Questionnaire (IBEQ) - instrumentutveckling, validering och psykometrisk testning
  • Kvinnocentrerad amningsvård: En teoriutveckling för vårdandet
  • Kvinnlig kroppslighet - innehåll och innebörd av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa

Lina är ledare för en forskargrupp på Högskolan i Borås som heter Vårdande och lärande med livsvärlden som grund. Hon är också bihandledare i två doktorandprojekt. Där det ena handlar om vårdande samtal med yngre sårbara människor och det andra handlar om kliniskt träning på sjuksköterskeutbildningen. Dessutom är hon medlem i forskargruppen Childbirth research på Göteborgs universitet 

Avhandlingstitel

Amning och Existens. Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning.

Områden

Forskargrupper

Handleder doktorander

Uppdrag

Forskningsledare i forskargruppen Vårdande och lärande med livsvärlden som grund
Vårdvetenskaplig ledare inom akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Ledamot i utbildningsutskottet
Ingår i gruppen med ansvar för vetenskaplig teori och metod