Mohsen Parchami

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer:

Mobilnummer: 0706-811118

E-post: mohsen.parchami@hb.se

Rumsnummer: D520

Signatur: MOPA