Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Julia Pennlert

Julia Pennlert

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354224

E-post: julia.pennlert@hb.se

Rumsnummer: C513

Signatur: JUPE

Jag arbetar som universitetsadjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på läsande och läsfrämjande verksamhet. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1 januari 2017 och har innan dess varit anställd som doktorand i litteraturvetenskap vid Umeå Universitet.  I min kommande avhandling undersöker jag den svenska nätgemenskapen för poesi, www.poeter.se, ur ett litteratursociologiskt perspektiv. Jag studerar hur sajten fungerar som en litterär mötesplats, hur deltagarna presenterar sig själva och sitt skrivande och hur dikter läses och skrivs i den digitala miljön. Jag använder mig av en kombination av metoder och diskuterar på vilka sätt som digital humaniora och datorassisterade metoder kan användas inom litteraturvetenskaplig forskning.

I min forskning har jag intresserat mig för litteraturens och litteraturförmedlingens villkor i mediesamhället, digitalt berättande, medieanvändning och digital läsning. Under höstterminen 2013 var jag inbjuden som gästforskare vid University of California, Santa Barbara och hade där möjligheten att fördjupa mig i hur digitala metoder kan användas inom ramen för humanistisk forskning.

Jag har tidigare studerat litteraturvetenskap, barn- och ungdomslitteratur, samt medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs Universitet. 

Områden