Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Anders Persson

Anders Persson

Universitetslektor

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4354163

Mobilnummer: 0704-915753

E-post: anders.persson@hb.se

Rumsnummer: S438

Signatur: ANPN

Jag arbetar som universitetslektor i Textil materialteknik. Min forskning fokuserar på resurseffektiva sätt att återvinna textila material. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011. Efter disputationen i polymera material vid Chalmers 1997 så arbetade jag med forskning och utveckling av nedbrytbara polymerbaserade implantat, främst för ortopediska tillämpningar. För närvarande är jag verksam i forskningsprojekten Textile back to textile och Testbed Textile Recycling samt Erasmus+ projektet Atom som syftar till att förbättra rekryteringsprocessen av internationella sökande till mitt masterprogram i textilteknik med hjälp av webbaserade självskattningstest.

Områden