Elisabeth Persson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-435 4344

Mobilnummer: 0736-630948

E-post: elisabeth.persson@hb.se

Rumsnummer: B607

Signatur: ELP

Jag arbetar som universitetslektor i matematikdidaktik vid lärarutbildningen på Högskolan i Borås. Förutom undervisning i grundutbildningen är jag aktiv som forskare inom RCIW (Research and Capability in Inclusion and Welfare). 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Det kommer med tiden: från lärarstudent till matematiklärare (2009), Stockholms universitet.