Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Carina Peterson

Carina Peterson

Universitetsadjunkt

Doktorand

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354576

E-post: carina.peterson@hb.se

Rumsnummer: A607B

Signatur: CAPE

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Pedagogiskt arbete. Forskningsintresset rör hur barns inflytande i förskolan yttrar sig. Det berör både det inflytande som pedagoger skapar förutsättningar för och det inflytande som barn försöker att ta genom egna initiativ.

Jag arbetar även som universitetsadjunkt inom förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås sedan 2010. Före det tjänstgjorde jag som förskollärare i Marks kommun.

Områden