Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Carina Peterson

Carina Peterson

Universitetsadjunkt

Doktorand

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354576

E-post: carina.peterson@hb.se

Rumsnummer: A607B

Signatur: CAPE

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Pedagogiskt arbete. Forskningsintresset rör hur barns inflytande i förskolan yttrar sig. Det berör både det inflytande som pedagoger skapar förutsättningar för och det inflytande som barn försöker att ta genom egna initiativ.

Jag arbetar även som universitetsadjunkt inom förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås sedan 2010. Före det tjänstgjorde jag som förskollärare i Marks kommun.

Områden