Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Anita Pettersson

Anita Pettersson

Docent

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4355982

Mobilnummer: 0707-363182

E-post: anita.pettersson@hb.se

Rumsnummer: D807

Signatur: APE

Jag arbetar som lektor och senior forskare inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på termisk behandling av avfall och biomassa samt materialåtervinning från t.ex. askor.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2008. Innan dess utbildade jag mig inom Elkraft och Värme vid Högskolan i Borås och disputerade i förbränningsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med Högskolan i Borås i oktober 2008.

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt där ett finansieras av Energimyndigheten via Värmeforsk, ett av Energimyndigheten via SGC samt Göteborgs Energi och ett av Sparbankstiftelsen Sjuhärad.

Avhandlingstitel

Characterisation of Fuels and Fly Ashes from Co-Combustion of Biofuels and Waste Fuels in a Fluidised Bed Boiler - A Phosphorus and Alkali Perspective

Områden

Handleder doktorander