Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Ola Pilerot

Ola Pilerot

Docent

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354329

E-post: ola.pilerot@hb.se

Rumsnummer: C524

Signatur: OPI

Egen webbplats: https://olapilerot.net/

Avhandlingstitel

Design researchers' information sharing: The enactment of a discipline

Områden

Bibliotekens roll för nyanlända


Ola Pilerot forskar på Bibliotekshögskolan om bibliotekens roll för nyanlända. Här berättar han mer om det han kommit fram till i sin forskning.

Läs mer om projektet.