Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Ola Pilerot

Ola Pilerot

Docent

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354329

E-post: ola.pilerot@hb.se

Rumsnummer: C524

Signatur: OPI

Avhandlingstitel

Design researchers' information sharing: The enactment of a discipline

Områden

Bibliotekens roll för nyanlända


Ola Pilerot forskar på Bibliotekshögskolan om bibliotekens roll för nyanlända. Här berättar han mer om det han kommit fram till i sin forskning.

Läs mer om projektet.