Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Goran Puaca

Goran Puaca

Universitetslektor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354277

Mobilnummer: 0768-813305

E-post: goran.puaca@hb.se

Rumsnummer: E741

Signatur: GPU

Jag arbetar som universitetslektor i sociologi med inriktning mot utbildnings- och organisationsfrågor. I min forskning har jag studerat ungas utbildningsval, professionsutbildningar och utbildningspolitik. För närvarande bedriver jag ett postdoc-projekt om förändrade villkor för lärare och forskare inom högre utbildning som finansieras av Forte.

Avhandlingstitel

Educational choices of the future: a sociological inquiry into micro-politics in education, 2013

Områden